ludzie i miejsce

co się dzieje?

projekty

polecamy

kontakt

localnews

dołącz do nas na facebooku


więcej 
Warning: Illegal string offset 'wday' in /teksty/imprezy.php on line 33

LOKAL NA POWAŻNIE
Skup Dźwięków Nowych i Używanych
warsztaty muzyczne28.11.2011 - 09.12.2011


Spotkanie 1
DŹWIĘKOWA PRZESTRZEŃ NIEWERBALNA
Autor i prowadzący: Ryszard Latecki
28.11.2011, 18:00-22:00

Problematyką spotkania jest szeroko pojęta komunikacja międzyludzka. Jednak mnie najbardziej interesuje pozawerbalny obszar tej komunikacji, a przede wszystkim jej funkcjonowanie w sferze dźwięków. Jestem muzykiem, uprawiam bardzo specyficzny nurt muzyki który nazywam Improwizowaną Muzyką Intuicyjną; więc jest to warsztat którym posługuję się na co dzień: w trakcie prób, spotkań, nagrań czy koncertów. Istotą proponowanych przeze mnie działań jest wykreowanie takich sytuacji, sytuacji spotkań w przestrzeni dźwiękowej, które prowokują uczestników do otwierania się na bardzo głębokie poziomy słuchania. Słuchania ale też ekspresji własnej oraz do pracy w obszarze komunikacji pozawerbalnej; znajdowania delikatnej równowagi pomiędzy własną kreatywnością a otwarciem na partnerów muzycznych. Oraz uważnością na to co dzieje się w otoczeniu. Jest to warunek niezbędny współtworzenia muzyki. I właśnie to doświadczenie współtworzenia jest istotą proponowanego przeze mnie warsztatu.

Spotkanie 2
PRÓBY I BŁĘDY W MUZYCE INTUICYJNEJ
Autor i prowadzący: Krzysztof Knittel
30.11.2011, 18:00-22:00

Muzyka improwizowana oraz muzyka intuicyjna są tak stare jak sama muzyka. Od zabawy, od improwizowanych dźwięków, od intuicyjnego grania rozpoczynają się pierwsze dziecięce kontakty z instrumentem, od nich także zaczyna się komponowanie każdej partytury. Improwizacja uczy spontaniczności i naturalności zachowań, uczy pokonywania nieśmiałości, odblokowuje psychicznie, uczy radości przebywania razem i radości życia, a przy okazji jest przygodą i rozprasza nudę. Wreszcie – odpowiednio prowadzona i przygotowana - nie wymaga profesjonalnej wiedzy o muzyce oraz instrumentach akustycznych czy elektronicznych. A także, pomimo dużego skupienia i twórczego napięcia, może być relaksująca, bo nie powinny dominować w niej elementy współzawodnictwa i oceniania.

Spotkanie 3
ŹRÓDŁA
Autor i prowadzący: Tadeusz Wielecki
1.12.2011, 18:00-22:00

Improwizacja inspirowana różnymi muzycznymi stylistykami. Próba rozwijania podanych, zróżnicowanych stylistycznie motywów dźwiękowych. Ćwiczenia z wyobraźni dźwiękowej i muzycznej.

Spotkanie 4
GLOBALNA ORKIESTRA
Autor i prowadzący: Mieczysław Litwiński
4.12.2011, 14:30-19:00

Ostatnio coraz bardziej dociera do nas fakt, że krajobraz muzyczny naszej planety jest niezwykle zróżnicowany i interesujący. W związku z tym muzyczni poligloci współczesności chętnie zaznajamiają się z przeróżnymi obszarami kulturowymi, dowolnie z nich czerpiąc i korzystając w swym rozwoju i praktyce. Warsztat ten, wychodząc z perspektywy rodzimej muzyki źródeł, sięga do wielu obszarów i idei muzyki świata, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki litewskiej i orientalnej (perskiej i indyjskiej). W części seminaryjnej zostaną omówione pokrótce różne aspekty istniejącej w świecie muzyki (instrumentarium, rytm, melodia, barwa, faktura, struktura, gra solowa i zespołowa). W części praktycznej zademonstrowane zostaną konkretne przykłady sposobów konstruowania muzyki. Dzięki pozbawionemu uprzedzeń podejściu fenomenologicznemu, zjawiska muzyczne pojawiają się wolne od ograniczających przyporządkowań, dzięki czemu można z nich swobodnie korzystać we własnej praktyce.

Spotkanie 5
O KSZTAŁTOWANIU STRUMIENIA ELEKTRONÓW I ZASTOSOWANIU GO W MUZYCE
Autor i prowadzący: Tadeusz Sudnik
5.12.2011, 18:00-22:00

Smutny koniec muzyki w głośniku; co robić żeby tak nie było. Kolekcjonowanie dźwięków. Obróbka dźwięków. Sposoby przekształcania. Sampling (próbkowanie). Posługiwanie się instrumentami elektronicznymi na scenie. Zderzenie dźwięków akustycznych z elektronicznymi.

Spotkanie 6
KONSTRUKCJA IMPROWIZOWANA
Autor i prowadzący: Jerzy Kornowicz
8.12.2011, 18:00-22:00

Od metafory do grafiki muzycznej. Najpierw otwarcie: zawierzenie własnym możliwościom wykonawczym i ich wykorzystanie w uzyskiwaniu dźwiękowego wyrazu metafor (haseł i afektów). Potem forma czyli budowanie sekwencji zdarzeń w czasie; z użyciem zapisu graficznego. Zawsze – dużo wzajemnego słuchania się, poznawania znaków komunikacji i wymiana energii.

Spotkanie 7 i 8
UTWÓR I KONCERT
Autorzy i prowadzący: wszyscy poprzednio wymienieni prowadzący
9.12.2011, 16:30-23:00

Praca nad przygotowaniem całego koncertu. Doświadczenia i elementy wszystkich poprzednich spotkań stanowić będą bazę do przygotowania, skonstruowania wspólnego (nauczyciele i uczniowie) wystąpienia. Muzyka Karola Szymanowskiego (poematy Metopy oraz Mity) traktowana jako źródło, inspiracja do tworzenia własnego dzieła muzycznego.
Koncert – prezentacja na scenie, z udziałem publiczności, przygotowanego utworu. W koncercie biorą udział wszyscy nauczyciele i uczestnicy warsztatów.

wstęp wolny

zobacz też:
facebook.com/skupdzwiekow
Lokal na Poważnie


więcej na temat projektu


◄◄ pozostałe
Lokal Użytkowy Brzozowa 27/29 Warszawa
dziś, jutro, wkrótce...
archiwum  aktualności